Π9Θ1-2023 – ΑΔΑ: 988Φ46907Θ-ΥΞ2

Θέμα: Π9Θ1-2023
Ημερομηνία: 27/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 13:57:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 988Φ46907Θ-ΥΞ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου