Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 350/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 988Ε46907Θ-Δ6Γ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 350/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 04/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/04/2023 14:51:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 988Ε46907Θ-Δ6Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου