Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 97ΗΩ46907Θ-5ΙΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2023 13:27:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΗΩ46907Θ-5ΙΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου