Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 63/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 94ΞΖ46907Θ-1ΞΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 63/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 26/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2023 10:58:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΞΖ46907Θ-1ΞΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου