ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COLOUR DIGITAL SOLUTIONS ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 94ΒΠ46907Θ-ΦΣΔ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COLOUR DIGITAL SOLUTIONS ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 24/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 14:02:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΒΠ46907Θ-ΦΣΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου