Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΟΛΥΒΙΑ ΑΠΛΑ-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΧΑΡΤΟΥ – ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 94Φ046907Θ-6Ψ0

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΟΛΥΒΙΑ ΑΠΛΑ-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΧΑΡΤΟΥ – ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 26/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2023 15:06:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94Φ046907Θ-6Ψ0
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου