Π9ΘΕΗΔ1-2023 – ΑΔΑ: 938Λ46907Θ-ΔΒΚ

Θέμα: Π9ΘΕΗΔ1-2023
Ημερομηνία: 28/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023 14:02:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 938Λ46907Θ-ΔΒΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου