Π8Θ5-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – ΑΔΑ: 92Μ246907Θ-ΦΟ0

Θέμα: Π8Θ5-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ημερομηνία: 20/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 08:03:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92Μ246907Θ-ΦΟ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου