ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: 929Ψ46907Θ-ΒΛΘ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 24/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:39:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 929Ψ46907Θ-ΒΛΘ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου