Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 63/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 91ΤΓ46907Θ-Ζ4Υ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 63/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 25/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2023 14:40:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΤΓ46907Θ-Ζ4Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου