ΧΕ-549 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ " ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΖΛ546907Θ-5ΚΩ

Θέμα: ΧΕ-549 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ " ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 27/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 09:07:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΛ546907Θ-5ΚΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου