ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 10ΜΜ (ΚΛΙΠ Ti), LARGE – ΑΔΑ: 6ΥΨ246907Θ-Ι7Η

Θέμα: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 10ΜΜ (ΚΛΙΠ Ti), LARGE
Ημερομηνία: 07/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/04/2023 13:52:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΨ246907Θ-Ι7Η
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου