ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ) – ΑΔΑ: 6ΥΗΒ46907Θ-ΑΦΔ

Θέμα: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ)
Ημερομηνία: 03/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2023 09:32:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΗΒ46907Θ-ΑΦΔ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου