Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 541/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Υ1Κ46907Θ-ΥΚΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 541/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 06/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/04/2023 10:29:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ1Κ46907Θ-ΥΚΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου