ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE – ΑΔΑ: 6Υ1046907Θ-Ρ6Γ

Θέμα: ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE
Ημερομηνία: 18/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/04/2023 13:04:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ1046907Θ-Ρ6Γ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου