Π8Θ18-2023 – ΑΔΑ: 6ΤΩ346907Θ-8ΝΨ

Θέμα: Π8Θ18-2023
Ημερομηνία: 25/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 10:32:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΩ346907Θ-8ΝΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου