Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΘΤ246907Θ-ΙΑΖ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 24/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 13:34:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΤ246907Θ-ΙΑΖ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου