Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 418/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΘΝΦ46907Θ-ΝΗΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 418/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2023 14:54:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΝΦ46907Θ-ΝΗΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου