Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 66/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΣΚ446907Θ-ΡΚΡ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 66/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 28/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/04/2023 09:48:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΚ446907Θ-ΡΚΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου