Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 247/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΡΟΝ46907Θ-ΨΝΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 247/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 12/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/04/2023 11:03:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΟΝ46907Θ-ΨΝΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου