ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΟΔΙΑ (ΣΑΜΑΡΑΚΙ) – ΑΔΑ: 6ΡΦΣ46907Θ-3ΦΧ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΟΔΙΑ (ΣΑΜΑΡΑΚΙ)
Ημερομηνία: 03/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2023 11:24:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΦΣ46907Θ-3ΦΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου