Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY ME ΣΕΝΣΟΡΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Νο16»,«ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY ME ΣΕΝΣΟΡΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Νο18», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΟΛΓ46907Θ-ΔΘΒ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY ME ΣΕΝΣΟΡΑ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Νο16»,«ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY ME ΣΕΝΣΟΡΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Νο18», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 14:08:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΛΓ46907Θ-ΔΘΒ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου