περίληψη σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: 6ΩΕΖ46907Θ-675

Θέμα: περίληψη σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 19/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2023 13:28:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΕΖ46907Θ-675
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου