Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 402/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΟΔ346907Θ-ΙΙ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 402/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 11/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/04/2023 09:25:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΔ346907Θ-ΙΙ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου