Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 79/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Ο2Υ46907Θ-Τ3Υ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 79/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 18/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/04/2023 10:13:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο2Υ46907Θ-Τ3Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου