Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΝΥ146907Θ-ΛΕ3

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 27/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 08:55:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΥ146907Θ-ΛΕ3
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου