Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.1/31-01-2023 (θέμα 56ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ- ΜΠΑΛΕΣ ΠΙΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΠΑ ΓΙΑ ΜΠΑΛΕΣ ΠΙΛΑΤΕΣ – ΑΔΑ: 6ΝΞ946907Θ-6ΥΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.1/31-01-2023 (θέμα 56ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ- ΜΠΑΛΕΣ ΠΙΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΠΑ ΓΙΑ ΜΠΑΛΕΣ ΠΙΛΑΤΕΣ
Ημερομηνία: 25/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2023 12:48:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΞ946907Θ-6ΥΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου