ΧΕ-481 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 837/2022 – ΑΔΑ: 6ΝΟΞ46907Θ-ΙΧΕ

Θέμα: ΧΕ-481 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 837/2022
Ημερομηνία: 10/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:14:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΟΞ46907Θ-ΙΧΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου