ΧΕ-476 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΝΜ746907Θ-ΕΧΓ

Θέμα: ΧΕ-476 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 10/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:16:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΜ746907Θ-ΕΧΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου