Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΓΥΑΛΙΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (WOLF)», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΝΕΤ46907Θ-757

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΓΥΑΛΙΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (WOLF)», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 08:30:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΕΤ46907Θ-757
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου