Π8Θ25-2023 – ΑΔΑ: 6ΜΞΟ46907Θ-ΚΜ0

Θέμα: Π8Θ25-2023
Ημερομηνία: 25/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2023 12:19:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΞΟ46907Θ-ΚΜ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου