Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 626/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΜΤΘ46907Θ-ΕΒΕ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 626/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 24/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 10:02:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΤΘ46907Θ-ΕΒΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου