Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΜΘ746907Θ-5ΓΑ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 27/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 08:26:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΘ746907Θ-5ΓΑ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου