Π8Θ9-2023 – ΑΔΑ: 6ΜΓΧ46907Θ-Ι35

Θέμα: Π8Θ9-2023
Ημερομηνία: 20/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 12:10:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΓΧ46907Θ-Ι35
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου