Χαρτοταινία Θερμική (57 * 50 (25μ), τεμάχια 300 και 57 * 40 (15μ), τεμάχια 120) – ΑΔΑ: 6ΜΕΝ46907Θ-Η61

Θέμα: Χαρτοταινία Θερμική (57 * 50 (25μ), τεμάχια 300 και 57 * 40 (15μ), τεμάχια 120)
Ημερομηνία: 27/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 14:47:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΕΝ46907Θ-Η61
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου