Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 78/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΚΙΧ46907Θ-8Υ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 78/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 12/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/04/2023 09:10:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΙΧ46907Θ-8Υ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου