Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.67 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΚΕΛ46907Θ-ΕΜΕ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.67 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 12:38:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΕΛ46907Θ-ΕΜΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου