Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΚΕΗ46907Θ-Φ43

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 28/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/04/2023 09:51:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΕΗ46907Θ-Φ43
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου