Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 42/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΗΘΖ46907Θ-4ΗΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 42/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2023 14:52:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΘΖ46907Θ-4ΗΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου