Π8Θ11-2023 – ΑΔΑ: 6ΗΠΠ46907Θ-ΕΜΟ

Θέμα: Π8Θ11-2023
Ημερομηνία: 20/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 08:03:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΠΠ46907Θ-ΕΜΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου