Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 403/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Ι5Υ46907Θ-ΔΔΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 403/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 04/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/04/2023 08:05:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι5Υ46907Θ-ΔΔΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου