ΧΕ-567 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6Φ6Δ46907Θ-6Β8

Θέμα: ΧΕ-567 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 28/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:19:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ6Δ46907Θ-6Β8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου