ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ 55-67 – ΜΠΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΔΑ: 6ΕΕΞ46907Θ-ΜΧΩ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ 55-67 – ΜΠΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημερομηνία: 10/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/04/2023 09:35:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΕΞ46907Θ-ΜΧΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου