Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 350/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΔΝΥ46907Θ-ΦΧΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 350/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2023 14:03:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΝΥ46907Θ-ΦΧΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου