ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΑΔΑ: 6ΧΩΣ46907Θ-ΛΡΛ

Θέμα: ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ημερομηνία: 07/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/04/2023 12:05:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΩΣ46907Θ-ΛΡΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου