Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 107/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 689Λ46907Θ-ΒΑ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 107/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 27/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 10:48:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 689Λ46907Θ-ΒΑ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου