Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 627/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 67Υ046907Θ-Θ2Ι

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 627/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 27/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 11:48:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Υ046907Θ-Θ2Ι
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου