Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 79/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 67Ρ246907Θ-ΤΦΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 79/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 11/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/04/2023 08:55:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Ρ246907Θ-ΤΦΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου