Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.16/31-08-16 (θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ – ΑΔΑ: 676Ν46907Θ-Ω4Κ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.16/31-08-16 (θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ
Ημερομηνία: 27/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 14:40:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 676Ν46907Θ-Ω4Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου