Π8ΘΕΗΔ3-2023 – ΑΔΑ: 676Ι46907Θ-ΚΚ4

Θέμα: Π8ΘΕΗΔ3-2023
Ημερομηνία: 19/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 14:53:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 676Ι46907Θ-ΚΚ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου